O kraju

Bele Vode so razloženo hribovsko naselje s samotnimi kmetijami na zahodnem obrobju Šaleške doline in so sestavljene iz več zaselkov. Hribovit svet je razrezan s potoki Ljubija, Hudi potok, Bela voda in Štajerska Kramarica, ki so ustvarili številne grape in soteske. V središču vasi je župnijska cerkev sv. Andreja, ki je v osnovi še gotska, a je bila dvakrat povsem predelana, zato s svojo zunanjščino in notranjščino danes kaže povsem baročen videz.

Po popisu iz leta 2002 je v Belih Vodah živelo 240 prebivalcev. Večina prebivalcev Belih Vod se še danes ukvarja s kmetijstvom (živinoreja in izraba gozda), nekaj je manjših lesno predelovalnih obratov, precej ljudi pa se vozi tudi na delo v dolino. V zadnjem času je med ljudmi vse več zanimanja za t. i. kmečki turizem, ki bo lahko v prihodnje predstavljal pomemben vir za preživetje ljudi, ki ostajajo v tem kraju. Kmetiji Razpodovnik in Napotnik sta kmetiji odprtih vrat, v Belih Vodah je znano gostilna Grebenšek, poleg nje je manjša okrepčevalnica Šantl.

Dolina Zaloke, ponikve pod kmetijo Leskovšek, soteska Ljubije, slapovi na potoku Ljubija, potok Štajerska Kramarica, Brložnikov vrh, Konečka jama (na meji Belih Vod), romarska cerkev Sv. Križa in še kaj so zanimivosti Belih Vod, vredne ogleda.

Ljudje

Spoznajte nedotaknjeni košček naše dežele in dovolite svojih prabiti, da za trenutek prisluhne šumenju vetra v prastarih krošnjah lip, spokojni tišini in oddaljenemu zvonenju cerkvenih zvonov…

Tu, v osrčju smrekovih gozdov boste razumeli, kaj je stoletja gnalo ljudi, da so se z golimi rokami borili za kos kruha in svoj prostor pod soncem…

Vaše misli in občutki se bodo skozi splet naravnih lepot, zgodovinske dediščine in prastarih legend, osvobodili vseh spon napornega vsakdanjika in verjemite – odšli boste zadovoljni.

Mi Vas pričakujemo.
Pridružite se ob krušni peči in domačih dobrotah ter dovolite, da Vas spomnimo, na Vaše in naše korenine.

Dobrodošli…