Žlebnik

Žlebnik je zaselek blizu Belih Vod.

Žlebnik leži ob cesti med Ravnami na Koroškem in Šoštanjem. Tu je 22. februarja 1944 padel Karel Destovnik Kajuh, ko je šel s XIV. divizijo na Štajersko.