Vabilo na občni zbor

Pozdravljeni!

 

Vabim vas na 8. redni občni zbor KŠD VULKAN Bele Vode, ki bo v soboto, 22-2-2014, ob 19.30 v šolski telovadnici v Belih Vodah.

Kot veste, je občni zbor najvišji organ društva, ki razpravlja o delovanju društva in voli druge organe društva.

Državni zbor je dne 17. maja 2011 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/11, ter je pričel veljati dne 9. 6. 2011. Novela zakona zavezuje vsa društva, ki so že registrirana do uveljavitve tega zakona, da ob prvi spremembi statuta po uveljavitvi zakona, uskladijo pridobitno dejavnost s predpisi, ki urejajo SKD (standardna klasifikacija dejavnosti).

 

V ta namen objavljamo vzorec spremenjenega statuta na naši spletni strani, da si ga lahko ogledate in preučite. Uskladitev in spremembe pridobitnih dejavnosti določenih v statutu, mora društvo sprejeti na zboru članov. Zato vas vse lepo prosim, da si spremenjeni in usklajeni statut našega društva preberete, predvsem bodite pozorni na označene spremembe. Na občnem zboru bomo sprejem sklepa o spremembi statuta dali na glasovanje.

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem pričetku prisotnih več kot polovica članov društva.Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po tem času je občni zbor sklepčen, če so prisotni vsaj trije člani. (23. člen statuta)

Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj dve tretjini članov. (21. člen statuta)

Poleg tega bomo pregledali delovanje društva v preteklem letu, in postavili smernice za prihodnje leto.


Dnevni red:

  1. Uvod, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov občnega zbora

  2. Sprememba in posodobitev statuta društva

  3. Poročilo o delu društva v letu 2013

  4. Finančno poročilo za leto 2013

  5. Razprava o poročilih

  6. Plan dela društva v letu 2014

  7. Razdelitev dežurstev na igrišču

  8. Razno

Po končanem zasedanju občnega zbora bo poskrbljeno za druženje na bolj slasten, zabaven in sproščen način.

 

Lep pozdrav in nasvidenje na občnem zboru!

 

Predsednica Marjeta Mazej

Ta vnos je bil objavljen v Društvo Vulkan. Zaznamek za trajno povezavo.